Obchodní podmínky tipovani.eu

1. Úvodní ustanovení
1.1 Portál tipovani.eu nabízí poradenství v oblasti kurzového sázení na sportovní zápasy a umožňuje uživatelům, kteří mají aktivováno členství, využívat tipů na zápasy, a to za úplatu.
1.2 Klient, který chce dostávat prémiové tipy, se musí nejprve zaregistrovat a uhradit příslušné členské poplatky.
1.3 Úvodní ustanovení upravují vzájemná práva a povinnosti poskytovatele a registrovaných uživatelů související s poskytováním zpoplatněných služeb sázkového poradenství - tipů.
2. Registrace
2.1 Registrovat se může pouze osoba starší 18ti let a má plnou způsobilost k právním úkonům.
2.2 Rozhodnutí, zda se zaregistrovat a mít tak možnost v plném rozsahu využívat služeb tipovani.eu, je na úvaze samotného zájemce.
2.3 Registrace se provádí odesláním řádně vyplněného registračního formuláře prostřednictvím internetových stránek.
2.4 Zájemce odesláním registrace potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a v plném rozsahu jim porozuměl a souhlasí s nimi.
2.5 Kontaktní a osobní údaje poskytnuty při vzájemné komunikaci nebudou předávány třetím osobám.
2.6 Tipovani.eu neshromažďuje o Registrovaných uživatelích žádné citlivé údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
3. Členství
3.1. Uzavření Smlouvy, aktivace Účtu a vznik Členství
3.2. Smlouvu uzavírají klient s tipovani.eu elektronicky. Zájemce o uzavření smlouvy si vybere na stránkách tipovani.eu variantu členství a je přesměrován na registrační formulář, který má účinky odeslání návrhu na uzavření Smlouvy.
3.3. Tipovani.eu se zavazuje po dobu trvání členství poskytovat sázkové tipy, a to způsobem uvedeným dále v těchto obchodních podmínkách.
3.4. Registrovaný uživatel, jehož členství zaniklo, je oprávněn kdykoliv bezplatně požadovat zrušení registrace a úplný výmaz svých osobních údajů z databáze elektronickou formou emailem zaslaného na e-mailovou adresu info@tipovani.eu
4. Poskytování sázkových tipů
4.1. Sázkové tipy jsou poskytovány pouze členům, a to po dobu trvání Smlouvy.
4.2. Tipovani.eu se zavazuje členům poskytovat jeden nebo dva tipy do 15:00, a to zpřístupněním na internetové adrese http://www.tipovani.eu/tipy.
4.3. Registrovaní uživatelé berou na vědomí, že u kursových sázek není zaručena návratnost vložených finančních prostředků. Tipovani.eu proto v žádném případě neodpovídá za návratnost vložených finančních prostředků ani za jakékoliv ztráty ani jinou újmu, které člen v souvislosti s kursovým sázením utrpěl.
4.4. Tipovani.eu apeluje na uživatele sázkového poradenství, aby sázeli s opatrností. Finanční prostředky se v případě záporného zisku klientům nevrací.
5. Trvání Smlouvy a odstoupení od Smlouvy
5.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, jejíž délka je dána výběrem Členství. Uplynutím této doby smlouva zaniká. Doba trvání smlouvy je uváděna v měsících a počítá se způsobem dle § 605 odst. 2 občanského zákoníku.
5.2. Klient je oprávněn kdykoliv během členství smlouvu prodloužit.
5.3. Klient má právo kdykoli požádat o zrušení své registrace formou žádosti zaslané provozovateli na e-mail: info@tipovani.eu.
6. Závěrečná ustanovení
6.1. Smluvní vztah vzniklý ze smlouvy se řídí českým právem a smlouva se uzavírá v českém jazyce.
6.2. Uzavřené Smlouvy jsou archivovány tipovani.eu v elektronické podobě a nejsou přístupné.
7. Reklamace
7.1. Neúspěšné tipy se nedají reklamovat, je to pouze doporučení členům
7.2. Při dodání tipů později než 15min pře zahájením utkání, má člen právo požádat o reklamaci žádostí zaslané provozovateli na e-mail: info@tipovani.eu - bude mu prodlouženo členství.Název společnosti: Tipování.eu

Email: info@tipovani.eu